Perills de les xarxes socials

Hi haurà diferents temes que desenvoluparem en els subtemes. En general parlarem de les males actituds de les persones sobre les xarxes socials. 

Els temes i el seu percentatge:

Les persones que t'utilitzen per fer el que volen:
Aquest tema és molt greu... 95%
La gent que es fa passar per coneguts per tenir molt més seguidors:
Aques tema no és gens greu... 20%
La gent que utilitza les xarxes socials per fer mal a altres persones:
Aquest tema és el més greu de tots... 98%
Les persones que et proven d'enganyar sobre les xarxes socials:
Aquest tema és greu... 50%